Zaposleni

SABINA JAGODNIK, POMOČNICA DIREKTORICE

Organiziranje strokovnega dela na enoti Tržič.

Tel: 04/597-12-02
sabina.jagodnik@gov.si

GLAVNA PISARNA

ELVISA ČAKAREVIĆ, dipl. upr. org ( Nadomeščanje: MEHIĆ AMELA, dipl.upr.org.)

Sprejemanje telefonskih klicev, izvajanje pisarniškega poslovanja.

Tel: 04/597-12-00

gpcsd.trzic@gov.si

elvisa.cakarevic@gov.si

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – ENOTNA VSTOPNA TOČKA

Otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencije vrtca, malice, kosila, najemnine; kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

ess_logo

ČEBAŠEK ALENKA, univ.dipl.ekon., (uporabniki po črkah priimkov od A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in K)

Samostojna svetovalka IV.

Tel: 081-811-051
alenka.cebasek@gov.si

 

GUBIČ MATEJA, dipl.soc.del., (uporabniki po črkah priimkov Č, Ć, L, M in N)

Strokovna delavka za prejemke in oprostitve, zaposlena za krajši delovni čas (8.00 -12.00)

Tel: 081-811-052
mateja.gubic@gov.si

 

BORAK URŠKA, uni.dipl.soc.del., (uporabniki po črkah priimkov od O do Ž)

Strokovna delavka za prejemke in oprostitve

Tel: 04/597-12-07

urska.borak@gov.si

 

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

ŠTEFE TAMARA, mag.soc.del.

Starševski dopust in nadomestilo, krajši delovni čas, plačilo prispevkov za socialno varnost, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Tel: 04/597-12-08

tamara.stefe@gov.si

 

VARSTVO OTROK, MLADOSTNIKOV, ODRASLIH IN DRUŽINE

VIDMAR BARBARA, univ.dipl.pravnica; 

Strokovna delavka za področje

 •  predhodno družinsko posredovanje, varstvo otrok v sodnih postopkih, razvezni postopki. Preživnine, podaljšanje roditeljskih pravic, odvzem/vrnitev roditeljske pravice, posvojitve, posebno varstvo mladostnikov, družbeno koristno delo – mladostniki, naloge s področja odločanja po Zakonu o osebni asistenci, skrbništvo nad mladoletnimi (stalno), skrbništvo za posebni primer za mladoletne, odobritev pravnih poslov za mladoletne.

Tel: 04/597-12-03

barbara.vidmar1@gov.si

 

JAGODNIK SABINA, univ.dipl.pedagoginja; mag.superviz.,os. in org. svet.

Strokovna delavka za področje (eno ali več)

 • odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti, obravnava v skupnosti, pravica gluhih do tolmača, stanovanjske skupine (odrasli). Socialnovarstvene storitve: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom.
Tel: 04/597-12-02
sabina.jagodnik@gov.si

 

POTOČNIK – OKORN HELENA, univ.dipl.soc.del., samostojna svetovalka

Strokovna delavka za področje (eno ali več), zaposlena za krajši delovni čas (8.00 – 12.00)

 • varstvo otrok  – področje ogroženih otrok, nasilje v družini, prva socialna pomoč v zvezi z nasiljem v družini in otroki, družbeno koristno delo (odrasli), ukrepi sodišča (odrasli), penala.
Tel: 04/597-12-06
helena.potocnik@gov.si

 

ŠTEFE TAMARA, mag.soc.del.

Strokovna delavka za področje (eno ali več)

 • oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, družinski pomočnik.

Tel: 04/597-12-08

tamara.stefe@gov.si

 

LORBEG ANDREJA, univ.dipl.soc.del., samostojna svetovalka

Strokovna delavka za področje (eno ali več)

 • skrbništvo, rejništvo, prva socialna pomoč – odrasli (samske osebe), odobritve pravnih poslov.

Tel: 04/597-12-05
andreja.lorbeg@gov.si

 

BORAK URŠKA, uni.dipl.soc.del., 

Strokovna delavka za področje (eno ali več)

 • stalna prebivališča, status invalida, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Tel: 04/597-12-07

urska.borak@gov.si

 

MLADINSKI CENTER TRŽIČ

PREVENTIVNI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE

Pot na Zali Rovt 3
4290 Tržič

Strokovni delavki:

Katarina Kuzma, univ. dipl. soc. del.

Petra Žalik, mag. soc. del.

Telefon: 04/5971 210
Mobitel: 031 699 247

Elektronski naslov: mladinski.center.trzic@gmail.com

Delovni čas:

Vsak delovnik od 8.00 do 18.00 ure.

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si