Vloge ZUPJS in novo šolsko leto

Datum: 7.8.2017

S 1. 9. 2017 se začne novo šolsko leto, zato želimo opozoriti na pravočasno vložitev vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki so vezane na začetek novega šolskega in študijskega leta:

 • Za otroke, ki bodo s septembrom prvič sprejeti v vrtec, je treba v avgustu 2017 oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pri tem pa označiti pravico do subvencije vrtca;
 • Za otroke, za katere se je v juniju in juliju 2017 sporočalo spremembe glede izpisov iz vrtca in je bilo na novo odločeno o pravici do otroškega dodatka in subvencije vrtca ter gredo v septembru v 1. razred osnovne šole ali 1. letnik srednje šole, je treba v avgustu 2017 ponovno sporočiti spremembo, saj se sprememba statusa upošteva pri pravicah iz javnih sredstev.
 • Za dijake je treba v avgustu 2017 oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pri tem pa označiti pravico do državne štipendije, in sicer tako za tiste dijake, ki bodo vlagali prvič, kot za tiste, ki so državno štipendijo že prejemali v preteklem šolskem letu. Vloga se lahko vloži na enotni vlogi, ki jo vloži eden od staršev (če je dijak polnoleten, morajo izpolniti prilogo 2 in 3, če je mladoleten pa le prilogo 2) ali pa na vlogi za uveljavljanje pravice do državne štipendije, kjer je vložnik dijak sam, če je polnoleten. Če je dijak mladoleten in vloži vlogo na obrazcu za državne štipendije, mora biti na vlogi tudi podpis zakonitega zastopnika. K vlogi je treba priložiti spričevalo za prejšnje šolsko leto (samo za dijake, ki podaljšujejo pravico in bi jim na podlagi pridobljenega učnega uspeha pripadal dodatek za uspeh). Če dijak biva v domu, je treba priložiti tudi pogodbo o bivanju v dijaškem domu in potrdilo o prijavi začasnega prebivališča na sedežu dijaškega doma.

Spremembo statusa sporočijo tudi dijaki, ki začnejo obiskovati 1. letnik fakultete, saj se sprememba statusa upošteva pri pravicah iz javnih sredstev.

 • Za študente je treba v septembru 2017 uveljavljati pravico do državne štipendije, in sicer tako za tiste študente, ki bodo vlagali vlogo prvič, kot za tiste, ki so štipendijo že prejemali v preteklem šolskem letu. Vlogo je treba oddati na vlogi za uveljavljanje pravice do državne štipendije. K vlogi je treba priložiti izpis ocen za preteklo šolsko leto. Štipendistu pripada tudi dodatek za bivanje, če biva v najemniškem stanovanju (zasebna nastanitev) in ni uveljavljal pravice do subvencije bivanja, pri čemer mora biti oddaljenost od doma vsaj 25 km. Treba je priložiti najemno pogodbo, sklenjeno za šolsko leto, za katero uveljavlja dodatek in potrdilo o prijavi začasnega bivališča na naslovu najemniškega stanovanja. Dodatek za bivanje ne pripada študentom, ki bivajo v študentskih domovih.
 • Za uveljavljanje pravice za šolsko prehrano (subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence) na centru za socialno delo ni treba vložiti vloge. Podlaga za določitev subvencije je, ali odločba za otroški dodatek, ali državno štipendijo. Vlogo je treba vložiti le v primeru, če ni bilo odločeno o pravici za otroški dodatek ali državno štipendijo.

Zaradi zaključka preteklega in začetka šolskega in študijskega leta je, v obdobju med junijem in oktobrom, na CSD povečano število vlog, zato vas prosimo za razumevanje v primeru daljšega odločanja o pravicah iz javnih sredstev.

Prav tako vas vljudno prosimo, da oddajate vloge v času uradnih ur centra, kar bo prispevalo k nemotenemu delu in večji učinkovitosti strokovnih delavk na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Obveščamo vas, da vse informacije v zvezi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev najdete tudi na spodnjih povezavah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si