Štipendije za deficitarne poklice

Datum: 2.8.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

Ogled PDF datoteke: informacija_stipendije_dijaki_CSD

POMEMBNE INFORMACIJE:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

Rok za oddajo vloge: do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo bodo zavržene.

NAČIN ODDAJE VLOG: Vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP«.

VIŠINA ŠTIPENDIJE: mesečno 100,00 EUR do zaključka izobraževalnega programa.

 IZPLAČILO ŠTIPENDIJE: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

OBVEZNA DOKAZILA:

Vlagatelj, ki je vpisan v programe za pridobitev poklica (glej Priloga 1) mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017;
 • če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).

Več o razpisu na:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 15 77

www.sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si

Priloga 1: nabor letošnjih poklicev

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis) bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki so v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:

 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • instalater/instalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si