Predstavitev Centra za socialno delo Tržič

Center za socialno delo Tržič je javni zavod, ki ga je ustanovila država za opravljanje dejavnosti socialnega varstva na območju občine Tržič. Je stičišče izvajalcev na področju socialnega varstva tako na nivoju dejavnosti kot na nivoju individualne pomoči posamezniku in njegovi družini.

Sistem dejavnosti:

 •  programi, katerih namen je že v zgodnji fazi preprečevanje in nastajanje socialnih stisk in težav (preventivni programi),
 •  storitve socialnega varstva, ki so namenjene ljudem v stiskah,
 •  javna pooblastila, naloge in ukrepi, ki jih centrom za socialno delo nalagajo zakoni in drugi predpisi,
 •  povezovanje sistemov socialnega varstva na lokalnem nivoju, strokovna podpora drugim izvajalcem vladnega in nevladnega sektorja, prepoznavanje potreb in spodbujanje razvoja novih programov.

Poslanstvo

Naše temeljna naloga je pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč pri premagovanju njihove stiske in težave. Skupaj z njimi poiščemo rešitev, ki je za njih najbolj sprejemljiva. Ljudem pomagamo ohraniti, povrniti ali razviti lastne potenciale za aktivno in enakopravno vključevanje v družbeno življenje. S široko paleto storitev, programov in različnih drugih oblik pomoči zagotavljamo posameznikom in ranljivim skupinam, ki se znajdejo v stiskah socialno varnost in človeško dostojanstvo.

Vizija

Vizija Centra za socialno delo Tržič je okolju zagotoviti strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje vsakega posameznika in njegove družine v primeru, ko si te osnovne socialne varnosti ne more zagotoviti sam.

Naši temeljni cilji so:

 • prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in njihovih družin,
 • posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, ki si ugodnega socialnega položaja ne morejo zagotoviti sami, nuditi oblike socialno varstvenih storitev in podporo za čim večjo aktivnost,
 • zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk vsem, ki se znajdejo v kritični življenjski situaciji in tistim, ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo ali ne morejo delovati v svojem socialnem okolju,
 • razvoj strokovnih socialnih mrež in preventivnih programov v lokalni skupnosti,
 • vzpostavitev in razvoj pluralnosti,
 • razvoj in oblikovanje novih pristopov za izboljšanje kakovosti življenja in premagovanje socialnih stisk.

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si