Povezave

Občina Tržič: http://www.trzic.si

Upravna enota Tržič: http://www.upravneenote.gov.si/trzic/

Ljudska univerza Tržič: http://www.lu-trzic.si/

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj: http://www.zzv-kr.si/

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: http://www.zpiz.si/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: http://www.zzzs.si/

Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/

Inštitut RS za socialno varstvo: http://www.irssv.si/portal/

Socialna zbornica: http://www.soczbor-sl.si/

Fakulteta za socialno delo: http://www.fsd.si/

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije: http://www.gov.si/csd/

Skupnost socialnih zavodov Slovenije: http://www.ssz-slo.si/

Psihiatrična bolnišnica Begunje: http://www.pb-begunje.si

Psihiatrična klinika Ljubljana: http://www.psih-klinika.si

Javni jamstveni in preživninski sklad: http://www.jps-rs.si/si/

Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja:

YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa: http://www.yhd-drustvo.si/

Šent- slovensko združenje za duševno zdravje: http://www.sent-si.org/

Ozara Slovenija – nacionalno združenje za kakovost življenja: http://www.ozara.org/

Altra – odbor za novosti v duševnem zdravju: http://www.altra.si

Invalidi:

Sonček- zveza društev za cerebralno paralizo: http://www.soncek.org/domov/

Združenje multiple skleroze Slovenije: http://www.zdruzenje-ms.si/

Zveza paraplegikov Slovenije: http://www.zveza-paraplegikov.si/

Zavod Zarja: http://www.center-zarja.si/

Zasvojenosti:

Fundacija Vincenca Drakslerja: http://www.omamljen.si/

Zavod Pelikan Karitas: http://pelikan.karitas.si/zasvojeni/index.php

Anonimni alkoholiki: http://www.aa-drustvo.si/

Al-anon – skupine za družinske člane alkoholikov: http://www.al-anon-drustvo.si/

Overeaters anonymous – slovenska skupnost: http://oa-slovenija.com/

Gamblers anonymous: http://www.gamblersanonymous.org/

Ustanova odsev se sliši: http://www.ustanova-odsevseslisi.si/

DrogArt: http://www.drogart.org/

Društvo UP: http://www.drustvo-up.si/

Mladina:

Vzgojni zavod Kranj: http://www.vz-kranj.si/

Krizni center za mlade – Gorenjska: http://www.kc-kresnicka.si/

Krizni centri za mlade v Sloveniji: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=6799&L=sl

Društvo za preventivno delo: http://www.drustvo-dpd.si/

Center za pomoč mladim: http://www.cpm-drustvo.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše: http://www.scoms-lj.si/

Urad RS za Mladino: http://www.uradzamladino.gov.si/

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: http://www.misss.org/

Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi s področja preprečevanja nasilja:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/varne_hise/

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: http://www.drustvo-sos.si/

Združenje proti spolnemu zlorabljanju: http://www.spolna-zloraba.si/

Zavod EMMA: http://www.zavod-emma.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo: http://www.drustvo-dnk.si/

Druga društva:

Hospic – oskrba umirajočih in svojcev: http://www.drustvo-hospic.si/

Amnesty International Slovenije: http://www.amnesty.si/

Slovenska filantropija: http://www.filantropija.org/

Slovenska filantropija – prostovoljstvo: http://www.prostovoljstvo.org/

Slovenska Karitas: http://www.karitas.si/

Seznam ustanov državne in javne uprave na spletu

Seznam: http://www.gov.si/abecedno.html

Predsednik RS: http://www.up-rs.si/

Državni zbor: http://www.dz-rs.si/

Vlada RS: http://www.vlada.si/

Ustavno sodišče: http://www.us-rs.si/

Vrhovno sodišče (in druga sodišča): http://www.sodisce.si/

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: http://www.sodisce.si/dsslj/

Višje delovno in socialno sodišče: http://www.sodisce.si/vdss/

E-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/

Urad RS za varstvo potrošnikov: http://www.uvp.gov.si/

Varuh človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/

EU varuh človekovih pravic: http://www.ombudsman.europa.eu/sl/home.faces

Imenik odvetnikov Slovenije: http://odvetniki.info/

Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si/

Sindikati:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. http://www.zsss.si/

Konferenca sindikatov Slovenije PERGAM: http://www.sindikat-pergam.si/

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije: http://www.sindikat-zsvs.si/

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si