Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo

Pravice iz zavarovanja

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo vključujejo:

  • porodniški dopust (105 dni)
  • očetovski dopust (90 dni: 15 + 75)
  • dopust za nego in varstvo otroka (260 dni; v nekaterih primerih je lahko daljši)
  • posvojiteljski dopust (120 oz. 150 dni)
  • porodniško nadomestilo
  • očetovsko nadomestilo
  • nadomestilo za nego in varstvo otroka
  • posvojiteljsko nadomestilo
  • do 3. leta starosti otroka (kadar eden od staršev skrbi za enega otroka)
  • do 6. leta starosti mlajšega otroka (kadar eden od staršev skrbi za dva otroka)
  • do 18. leta starosti otroka – zaradi nege in varstva težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka
  • do 10. leta najmlajšega otroka – zaradi zapustitve trga dela

 

Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in imajo plačane prispevke za starševsko varstvo. Zavarovanci za starševsko varstvo so torej:

 • osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
 • osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane,
 • osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
 • osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi,
 • kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč, po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti,
 • osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,
 • osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi,
 • osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva po tem zakonu,
 • osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem ali drugem zakonu,
 • brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela.

Kje se uveljavljajo pravice?

Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na:

 •  materino stalno prebivališče oziroma
 •  materino začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Če mati nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravice uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu:

 •  glede na sedež materinega delodajalca oz. dejavnosti,
 •  glede na kraj rojstva otroka,
 •  glede na stalno prebivališče posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.

Pravice se lahko uveljavljajo 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki je razviden iz materinske knjižice, katero naj stranka prinese s seboj. Vse potrebne obrazce vam izročimo na centru za socialno delo in vas seznanimo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice ter vas opozorimo na obveznosti do delodajalca in vas seznanimo s posledicami zamude rokov.

Obrazci za uveljavitev pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo so na voljo tudi na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako da jih lahko izpišete in izpolnite že pred odhodom na center za socialno delo.

Več podrobnosti o posameznih pravicah si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (kliknite tukaj).

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si