Družinski prejemki

Družinski prejemki 1 2

Vrste družinskih prejemkov:

 • starševski dodatek (denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih)
 • pomoč ob rojstvu otroka (enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca; do prejemka je upravičena stranka, katere premoženjski cenzus ne presega 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana)
 • otroški dodatek (dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka; do prejemka je upravičena stranka, katere premoženjski cenzus ne presega 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana)
 • dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo)
 • dodatek za nego otroka (pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (ali otrok potrebuje posebno nego in varstvo ugotovi zdravniška komisija); do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti leta starosti, če se šola
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek (osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka (kar ugotovi zdravniška komisija)

Izplačevanje družinskih prejemkov

Posamezne vrste družinskih prejemkov se izplačujejo najkasneje do 15. dne v koledarskem mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.

Kadar obstaja verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so predvideni s tem zakonom, lahko center za socialno delo odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin.

Roki za uveljavljanje posamezne pravice do družinskih prejemkov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih:

 • starševski dodatek: 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka),
 • pomoč ob rojstvu otroka: 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka,
 • stroški dodatek: pravica se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka) ali kadarkoli do otrokovega 18. leta starosti (pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca od dneva vložitve vloge),
 • dodatek za veliko družino: istočasno z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka; kdor ne uveljavlja pravice do otroškega dodatka ali do nje ni upravičen, vloži vlogo za tekoče leto v tekočem letu; za prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo o pravici do dodatka za veliko družino odloči po uradni dolžnosti,
 • dodatek za nego otroka: 90 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka – oziroma kadarkoli do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka

Če se pravice ne uveljavljajo v zgoraj navedenih rokih, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka, razen v primeru uveljavljanja pravice do pomoči ob rojstvu otroka in pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ko ima zamuda roka posledico, da se pravica ne more več uveljaviti.

Vse potrebne obrazce stranka prejme na centru za socialno delo, kjer jo seznanimo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice, opozorimo na obveznosti do delodajalca in seznanimo s posledicami zamude rokov. Obrazci za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov so na voljo tudi na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako da jih lahko izpišete in izpolnite že pred odhodom na center za socialno delo.

Več podrobnosti o posameznih pravicah si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (kliknite tukaj).

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si