Pomoč družini na domu

Pomoč na domu ali socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, vendar se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami.

Pomoč na domu ali socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, lahko nadomesti institucionalno (domsko) obliko varstvo. To pomoč priporočamo osebam, ki z občasno organizirano pomočjo drugega še zmorejo zadovoljiti duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem domačem okolju in jim za to še ni potrebno domsko varstvo.

Upravičenci do pomoči na domu so osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost nesposobne za samostojno življenje, osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in druge invalidne osebe, kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajno okvaro zdravja, hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.

Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • Gospodinjska pomoč obsega: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov.
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Za občino Tržič je izvajalec storitve pomoči na domu Dom Petra Uzarja, s katerim upravičenec, ki se odloči za obliko pomoči na domu sklene dogovor o izvajanju te storitve.

V kolikor upravičenec smatra, da nima dovolj lastnih sredstev za plačilo te storitve, lahko poda zahtevek za oprostitev plačila storitve na center za socialno delo, ki vodi postopek oprostitve plačila.

 

Preberite več:

Pomoč družini na domu | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si