Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

S 1. januarjem 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS), ki v 30. členu določa, da o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odloči center za socialno delo po uradni dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči ali bi bila do nje upravičena, če ne bi na njeni strani obstajal krivdni razlog in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Osebo prijavi v obvezno zavarovanje oziroma iz njega odjavi center za socialno delo na podlagi odločbe o pravici do kritja prispevka za obvezno zavarovanje, prispevek za obvezno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v RS in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.

Upravičenci

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

 • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
 • osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje,
 • upravičenci do denarne socialne pomoči ali da izpolnjujejo pogoje zanjo, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih oseba sicer ne bi bila upravičena do te pomoči, ne upoštevajo.

Plačnik prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje je občina.

Obdobje upravičenosti

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči.

CSD obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občino stalnega prebivališča. Plačilo zdravstvenih storitev se v celoti zagotovi vojaškim invalidom in civilnim invalidom vojne, s tem, da razliko nad ravnijo obveznega zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. Prav tako imajo v celoti zagotovljene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja otroci.

 

Preberite več:

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Pravico do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje uveljavljate na:

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si