Urejanje razmerij med starši in otroki

PREDHODNO DRUŽINSKO POSREDOVANJE

Urejanje razmerij 1

Namen predhodnega družinskega posredovanja je pomoč staršema pri urejanju razmerij do skupnih otrok ob razvezi zakonske zveze ali razpadu zunajzakonske skupnosti. Če se starša odločita, da ne bosta več živela skupaj, se morata v skladu s koristmi otrok sporazumeti o vzgoji, varstvu in oskrbi mladoletnih otrok, stikih otrok s staršem ter preživnini. Starši so dolžni preživljati otroke do polnoletnosti, če se šolajo pa do dopolnjenega 26. leta starosti.

Če se starša o teh vprašanjih ne moreta sporazumeti sama, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. V kolikor se starša tudi od pomoči centra za socialno delo ne moreta sporazumeti, se jima o tem izda dokazilo, katerega predložita na sodišču in služi kot procesna predpostavka za tožbo na sodišču.

PRENEHANJE ZAKONSKE ZVEZE

Ob prenehanju zakonske zveze center za socialno delo z zakoncema opravi svetovalni razgovor, ki je obvezen, ko so v družini prisotni mladoletni otroci. Zakonca sta vabljena na svetovalni razgovor na center za socialno delo po tem, ko center od sodišča prejme tožbo za razvezo zakonske zveze ali sporazum za razvezo zakonske zveze.

Namen svetovalnega razgovora je, da se zakonca seznani s pravnimi posledicami razveze zakonske zveze, s posledicami, ki z razvezo nastanejo za družinsko skupnost. V okviru svetovalnega razgovora ob prenehanju zakonske zveze se posamezniku ali družini nudi strokovna pomoč ob prilagajanju na spremembe in nov življenjski položaj. Skuša se doseči dogovor med zakoncema glede medsebojnih razmerij in razmerij do skupnih otrok – dodelitev otrok v vzgojo, varstvo in oskrbo mladoletnih otrok, stike otrok s staršem ter preživnino. Po zaključenem procesu center za socialno delo pošlje naslovnemu sodišču poročilo z mnenjem.

PRIZNANJE OČETOVSTVA/MATERINSTVA

Priznanje očetovstava2

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja mož otrokove matere. Za otroka, ki se rodi izven zakonske zveze je potrebno urediti priznanje očetovstva. Priznanje očetovstva se lahko opravi na centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo le, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati.  V primeru, da oče ne prizna otroka za svojega, se očetovstvo ugotovi s sodno odločbo, na podlagi tožbe, katero vloži mati v otrokovem imenu.

POSEBNO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV

Center za socialno delo je po zakonu dolžan spremljati starševsko skrb, ki mora biti v skladu z otrokovimi pravicami in koristmi. Pri izvajanju te naloge ima center za socialno delo javno pooblastilo za izvajanje določenih ukrepov za zaščito otrok, obenem pa tudi povezovalno in koordinacijsko vlogo pri obravnavi ogroženih otrok.

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si